!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Husboken Brf 12

För att ge dig som bor i föreningen tips och regler har styrelsen tillverkat en liten folder med svar på de flesta frågor om själva boendet.

Andrahandsuthyrning

Beträffande uthyrning i andra hand av lägenhet följer vi bostadsrättslagen och hyreslagen. Det innebär att du måste ha så kallade beaktansvärda skäl. Hit hör tillfälligt arbete, provsambo eller studier på annan ort. Om du behöver hyra ut din bostadsrätt i andra hand ska du skicka in en ansökan om detta till  Riksbyggen,Hörnellgatan 16, 931 30 SKELLEFTEÅ. Blankett kan laddas ner via vår hemsida http://www.skehus12.se. Styrelsen har att pröva ansökningar och ger tillstånd till uthyrningen såvida inte föreningen har befogad anledning att vägra samtycke.  Om du får tillstånd, tänk på att

• du är ansvarig för att månadsavgiften betalas

• du är ansvarig för att din hyresgäst inte stör grannarna

• du bör upprätta ett skriftligt kontrakt med din hyresgäst

• du bör avtala bort dennes besittningsskydd. 

OBS! En avgift för andrahandsuthyrning tillkommer
Avgiften vid andrahandsuthyrning beräknas till 5 % av basbeloppet

 

 

Anslagstavlorna

I varje port och finns en anslagstavla. Det som rör föreningen anslås här av styrelsen. Du kan även finna aktuell information via vår lokala TV-kanal S-06 (analogt) ComHem och hemsida www.skehus12.se

 

Avgifter

Som medlem av föreningen, och därmed indirekt delägare i fastigheten, betalar du en månadsavgift, beräknad så att föreningens kostnader för driften av huset ska täckas. Avgiften fördelas på 12 månader och betalas via antingen bank- eller postgiro. Blanketter skickas ut av Riksbyggen inför varje kvartal. Observera att blanketterna som är märkta 1, 2 och 3 ska användas i den ordningen.

 

Avlopp

Under 2001 till 2003 byttes kök- och avloppsstammarna i huset. För att de ska hålla sig fräscha ska vi undvika att hälla stekflott i slasken eller toaletten. Låt det stelna och släng det i stället i hushållssoporna.

Anmäl till fastighetsskötarna om du får stopp i avloppet! Rensa golvbrunnen i badrummet tillräckligt ofta (några gånger per år) så slipper du stopp och dålig lukt. Du vet säkert att reningsverket vill slippa ta hand om tandtråd, bomull, topz och annat olämpligt. Kasta alltså inget skräp i toaletten!

Balkonger

Har du balkong till din lägenhet är det några saker du måste tänka på. Golvet är i originalutförande inte målat, vilket gör att fukt tränger in i betongen. Det är därför viktigt att balkongen skottas på vårvintern innan töväder inträffar. Frysskador i betongen är tyvärr rätt vanliga i området och mycket kostsamt.  Fasadens harmoni förstörs om alla har olika inglasningslösningar och därför finns ett bygglov för inglasning som måste följas. Kontakta Riksbyggenkontoret för mer information innan du gör någon beställning. 

Och om helhetsintrycket handlar det även när det gäller förbud för paraboler utanför räcket. Sommartid kan balkongen vara ett härligt extrarum med blomsterprakt att glädjas åt. Men tänk på att hänga balkonglådorna på insidan så att de inte ramlar ner och skadar någon! Naturligtvis får balkongen inte användas som grillplats med kolgrill. Brandfaran är stor och röken får aldrig bli ett obehaglig för dina grannar.

Barnvagnsrum

I källarna finns ett kombinerat barnvagns- och cykelrum, men på försök finns även några ”barnvagnsholkar” vid några av cykelskärmtaken. Mer information om plats i den lämnas av fastighetsskötarna. 

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är viktigt, speciellt i en så stor förening som Brf 12. Föreningen är skyldig att vidta förebyggande åtgärder i brandsäkerhetssyfte. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förråd. Eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria är det förbjudet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trapporna eller vid entrédörren. Lägenhetsinnehavarna uppmanas att montera brandvarnare i lägenheten. Batterierna räcker i max 10 år, så kolla brandvarnaren regelbundet.  

Bredband

I huset är det installerat ett fastighetsnät som föreningen äger. I varje lägenhet finns ett nätverksuttag som är anslutet till fastighetsnätet. Som medlem i föreningen har du gratis tillgång till internet via en gruppanslutning hos internetoperatören. Det är en "upp till" 1 Gbit/s-tjänst som delas av din trappuppgång.Kontakta Allteles kundtjänst 0770-250550

 

Bygga om

Om du tänker genomföra omfattande renovering, ändring av väggar eller byte av fläktar. Kontakta förvaltaren på Riksbyggen för rådgivning.

Cykelrum

Våra skärmtak för cykel är avsedda för de som använder sin cykel dagligen eller ofta. Vi vill inte se sparkstöttingar, rullatorer eller havererade cyklar i dessa. Cykel- och barnvagnsrum finns i källarna. För långtidsförvaring och vinterförvaring hänvisas till skyddsrummen. Den vanliga portnyckeln går till källaren med skyddsrum. Cykeln får inte låsas fast i rör eller ledningar. 

Café Myntet

Vid speciella tillfällen och kvällar genomförs pubkvällar eller hockeyvisning. Kaféverksamheten på dagtid, där har vi planer på en omstart om vi hittar en ekonomisk lösning.


Elförbrukning

Elektricitet kostar pengar. Husets årliga elförbrukning uppgår till en försvarlig summa. Det skadar inte att tänka lite ekonomiskt och göra vad vi kan för att hålla nere elförbrukningen, exempelvis släcka när vi lämnar gemensamma lokaler.

 

Entré

Mellan kl 22.00 och 02.00 kan ytterdörren bara öppnas med nyckel. En prydlig entré ger ju ett positivt intryck av huset och under vintertid är viktigt att vi alla hjälper till att hålla stentrappan utanför dörren fri från is och snö. 

 

Fastighetsskötsel

På Riksbyggen Moröhöjden har vi egna vaktmästare anställda som sköter området på ett utmärkt sätt. Telefontid 08.30-09.00,telefon 77 57 31, övrig tid telefonsvarare. Tala i så fall in ditt meddelande så ringer någon fastighetsskötare upp dig. E-post: vaktmastaren@myntet.ac
Vid
akuta problem dagtid ring 070-6758136.  

 

Felanmälan

Kontakta i första hand fastighetsskötarna. Kvälls och helgtid är det jourtjänsten Dag & Natt 0771-860 860 som tar emot era anmälningar. Då skickas Riksbyggens jourpersonal till området som löser problemet om ärendet är akut. Ej akuta åtgärder rapporteras och lämnas tills våra vaktmästare när de åter är i tjänst.

 

Fritids- och samlingslokal

Ska du ha stor fest, party eller andra livliga aktiviteter? Hyr vår övre fritidslokal på Krongatan 1, så slipper du sura miner från dina grannar på morgonen. Du kan även hyra den med musikanläggning till en blygsam kostnad för medlemmar. Den som bokar måste vara myndig och medlem i Riksbyggen Brf 12. Kontakta fastighetsskötarna för bokning och information.   Den nedre fritidslokalen är reserverad för styrelse, studiecirklar, konferenser och andra lite lugnare aktiviteter med 10-15 personer

 

Frågor

Är det något beträffande huset eller lägenheten som du undrar över, kontakta i första hand ekonomiska eller tekniska förvaltaren på Riksbyggen, Lars-Anders Burman eller Kenneth Lindberg.  Har du frågor om föreningen kan du även gå in på föreningens hemsida eller titta på föreningens interna TV-kanal. Svaret finns kanske där. Om inte, kan du ställa dina frågor till styrelsen i brevform eller via e-post styrelsen@skehus12.se.

 

Föreningsstämma

Föreningen har ordinarie stämma under senhösten. Styrelsen kan kalla medlemmarna till en extra föreningsstämma när det behövs.

 

Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett förråd, de flesta i källaren, samt ett matkällarutrymme som endast fungerar under den kalla delen av året. Du ansvarar själv för det som förvaras i dessa utrymmen samt att de är låsta.

 

Försäkring

Fastigheten är försäkrad (se även hemförsäkring)

 

Förvaltning

Bostadsrättsföreningens ekonomiska och tekniska förvaltning sköts av Riksbyggen, som innefattar avgifts- och hyresadministration, in- och utträde och den löpande bokföringen. Förvaltarna finns på telefon 0771-860860. 

Garage

Föreningen har varmgarageplatser, kallgarage och skärmtaksplatser samt vanliga parkeringsplatser med motorvärmare. Tyvärr finns det kö att få en plats, men vi försöker alltid ordna en parkeringsplats med motorvärmare till nyinflyttade. Parkeringsärenden sköts av våra fastighetsskötare. 


Glasåtervinning

Flaskor och glasburkar får inte slängas med hushållsavfall, utan ska läggas i soprummets glasbehållare. Det finns en behållare för färgat glas och en annan för ofärgat glas. Glaset får inte innehålla matrester. Vin- och spritflaskor behöver inte sköljas ur. Kom ihåg att först avlägsna lock och kapsyler. 

 

Grannsamverkan

Goda grannar vill alla ha. Det bästa sättet att få det är att själv vara en. Att hålla koll på varandras lägenheter vid resor och dylikt är enkelt och tryggt.

 

Grovsoprum

För att grovsoprummet ska fungera på ett bra sätt måste alla följa de bestämmelser som gäller för utrymmet. Soporna ska sorteras efter de skyltar som sitter på väggen. Soporna ska läggas i rätt behållare. Ställ inga sopor på golvet!  Skrymmande kartong, tidningsbuntar och större glasparti lämnas med fördel vid återvinningen på ICA:s parkering.

Det är inte tillåtet att lämna

• Vitvaror såsom spisar, tvätt- och diskmaskiner, kyl- och frysskåp

• Explosiva, brandfarliga eller miljöfarliga ämnen, t ex bilbatterier, färger och lösningsmedel

• Byggnadsmaterial

På hösten och våren genomför kommunen hämtningsveckor av grovsopor.

 

Hantverkare

Vid rörmokeriarbeten som kräver avstängning av vattnet ska övriga boende i god tid meddelas dag och tid. Det är också nödvändigt att i god tid meddela fastighetsskötarna, eftersom det endast är de som får göra själva avstängningen. Parkering för hantverkarna kan lösas om de kontaktar fastighetsskötarna för tillfälligt parkeringskort.

Sätt upp ett anslag vid entrédörren några dagar innan och förvarna grannarna, även i angränsande uppgångar, när det kommer att föras oväsen under längre tid, t ex en köksrenovering, i din lägenhet. Meddela dag och klockslag för arbetets början och slut och hur man kan kontakta dig om man har frågor. Vid större renoveringar kan det vara en fördel att först prata med vår tekniske förvaltare Kenneth Lindberg Riksbyggen Skellefteå  0771-860860 för att undvika missförstånd eller skador på fastigheten. 

Fastighetsskötarna har en borrhammare (slagborrmaskin) som du kan låna om du vill borra i betongen själv. Då blir du fortare klar och alltså pinan kortare för dina grannar.

 

Hemförsäkring

Som bostadsrättshavare ska du ha en hemförsäkring.

Bostadsrättstilläggsförsäkring är tecknat kollektivt av föreningen.Denna försäkring skall ej förväxlas med den hemförsäkring som den boende måste ha för sitt eget lösöre (kläder, husgeråd, möbler etc.)

 

Hobbyrum

Slöjdlokaler finns i källaren Myntgatan 5D och på Krongatan 18. För tillgång och nyckel kontakta fastighetsskötarna.

 

Husdjur

De flesta tycker det är trevligt med hundar, katter och andra husdjur. Men det är viktigt att också tänka på att det finns många som är allergiska mot pälsdjur.

Att ta upp hundbajset är en självklarhet. Funderar du på att skaffa något ovanligt husdjur är det bäst att först kontakta förvaltaren och rådfråga kommunens miljöförvaltning.

 

Hänsyn Det kan vara viktigt att påpeka att biltrafik inne på området innebär att du som bilförare måste visa särskild stor hänsyn till gående och lekande barn inne på området. Krypfart gäller.

Inbrott

Inbrott är något vi helst slipper. Att hålla ögonen öppna kan vara en förebyggande metod. Var uppmärksam på uppställda portar och källardörrar. Se till att du alltid lämnar en låst eller åtminstone stängd dörr efter dig. Titta till källarförråd ibland och om du upptäcker att det skett ett inbrott i källaren sätt upp information om detta på anslagstavlan så att övriga boende kan kolla sina förråd. Ring polisen och anmäl stölden på telefon 114 14.

Informationsmöten

Ibland ordnas det med informationsmöten. Syftet är att medlemmarna ska få tillfälle att dryfta aktuella spörsmål. Och så brukar någon representant för styrelsen berätta om vad som är på gång.

 

Internet

Föreningen är nu ansluten till Alltele. Månadsavgiften ingår i hyran idag.
Kontakta Allteles kundtjänst 0770-250550

Kabel-TV

Vi har för närvarande avtal med ComHem och tillgång till ett stort antal analoga kanaler och ett mindre antal öppna digitala kanaler som du kan se om din TV har en digital mottagare inbyggd eller box utan kort.
Dessa kanaler ingår i lägenhetsavgiften.

Till det kommer ett avtalat utbud av ComHems Medium 8 favoriter, som ingår i lägenhetsavgiften, där du själv måste göra ett aktivt val av kanaler hos ComHem. Är din bild dålig bör du höra efter om grannen har samma problem. Om ni båda har samma fel, anmäl då felet till fastighetsskötarna. Analoga kanaler finns i ditt antennuttag och behöver inte boxen
Digitala kanaler
du måste se med box kopplad mellan TV och uttag 

 

Källarförråd

Tänk på att inte förvara saker som är stöldbegärliga i förrådet. Det är din tecknade hemförsäkring som gäller och försäkringsbolag är lite kinkiga när det gäller värdesaker i förråd. Förråd i skyddsrum kan tillfälligt behöva tömmas vid besiktning/reparation av skyddsrum.

 

Köksfläkt

När vårt hus byggdes vid 60-talets slut var köksfläkten ännu inte en självklarhet. Ventilerna i köken anpassades istället för att klara av köksoset. Det innebär att det inte är tillåtet att installera vilken köksfläkt som helst, för då saboteras husets ventilationssystem. En så kallad Alliancefläkt för lägenheter går däremot bra.  

Larm

Vid akutsituation - brand, inbrott, personskada etc - ring Larmtjänst på tel 112.

 

Lekplats Inne på våra gårdar finns lekutrustning för barn och på några platser finns mycket modern utrustning. Dessutom finns kommunens lekplats i skogen vid dagis.

 

Matning av fåglar

Matning av fåglar bör inte ske på innergårdarna då matrester riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur. Sätt ut maten i skogen i stället så känner sig fåglarna trygga och mätta. 

Mattvätt

Vi har en gemensam grovtvättmaskin i tvättstugan källaren 3L. Använd denna när du tvättar mattor eller tyngre textilier.

Motion
Det finns motionsutrustning i källaren 3 B (gamla solariet) samt i Bastulokalen 5 B.

Kontakta fastighetsskötarna för nyckel. Nyckelpant erläggs vid utkvittering av nyckel, men inga andra avgifter.

Nycklar

Det finns två slags nycklar till fastigheten. Hushållsnyckeln går till källare och till tvättstugor. Aptus plastbricka går till nyckelfria dörrlås i varmgarage. Reservnycklar beställs hos fastighetsskötarna.

 

Nyinflyttad?

Då ska du till att börja med vara hjärtligt välkommen! Om du redan har läst igenom denna handbok och söker det senaste på vår förening, kan vi hjälpa dig med en aktuell information om du ställer in vår interna TV-kanal eller regelbundet tittar in på denna hemsida www.skehus12.se.

Vill du ha mer fakta om själva boendet kan du även prata med fastighetsskötarna eller vår förvaltare på Riksbyggen i Skellefteå. 

Ohyra

Det förekommer faktiskt även i vårt moderna tidevarv att ohyra av olika slag dyker upp i hemmet. Skulle din lägenhet drabbas, eller om du upptäcker ohyra i något gemensamt utrymme, är du skyldig att genast kontakta Anticimex telefon 0911- 23 27 00. Tala om att föreningen har en fastighetsförsäkring så drabbar inte saneringskostnaden dig.

 

Ombyggnad

Funderar du på att renovera eller bygga om i din lägenhet? Då är det en hel del att tänka

på. Många arbeten måste av försäkringsskäl utföras av behörig personal och vissa väggar har en bärande funktion. Är du på något sätt tveksam om vad som du får göra i lägenheten, kontakta förvaltaren på Riksbyggen.   

 

Ordningsregler

Du får inte störa dina grannar någon tid på dygnet. Efter 22.00 och före 07.00 på morgnarna spelar vi inte hög musik eller borrar och spikar i väggarna. Tänk på att det finns grannar som arbetar skift. Om vi har fest vill vi att du i första hand hyr vår festlokal på Krongatan 1. I lägenheten tänker du på att alla kanske inte vill vara vakna på natten eller gillar just din musik. Enstaka planerade fester kan få förekomma men prata med grannarna innan. För övrigt tillämpar vi sunt förnuft. Om du ska renovera får du i princip se till att göra de störande momenten under dagtid och på vardagar. Se Hantverkare. 

Pantförskrivning

Pantföreskrivning av bostadsrätt/lösen av lån. Om du belånar din bostadsrätt ska pantförskrivningen registreras hos förvaltaren som skickar en bekräftelse samt vidimerad kopia av föreningens registreringsbevis till banken. Vid lösen av lån ska kvitto eller en makulerad pantförskrivningshandling visas upp för förvaltaren så att pantförskrivningen kan avregistreras.

 

Pappersinsamling

Behållare för returpapper finns i våra miljöstugor. Det går bra att slänga oförpackade tidningar i behållarna. Lägg annars tidningarna i en papperskasse. Är behållarna fulla, kan du lägga tidningarna i tidningscontainer vid affären. Ställ aldrig en tidningskasse på golvet i soprummet eller i gången! 

 

Parabolantenn

Vi är ganska välförsedda med TV-kanaler tack vare kabel-TV. Därför har styrelsen tagit beslutet att av estetiska skäl och för säkerhetens skull inte godkänna egna parabolantenner på balkongräcke eller fasad.

 

Parkering

Såväl parkeringsplats som garage ägs och sköts av vår förening. Är du intresserad av plats på parkering eller i garage, kontakta fastighetsskötarna. Parkeringsövervakningen inom bostadsområdet utfors av Q-Park AB. Hela bostadsområdet är "område med förbud att parkera". I vårt bostadsområde är all parkering förbjuden om man inte har hyrt plats eller står på besöksparkering (max 24 tim). Man får dock stanna for aktiv lastning/lossning av fordon. Fordonet skall avlägsnas så snart lastning/lossning avslutats. När du flyttar in eller ut kan du låna speciellt parkeringskort av fastighetsskötarna. 

 

Piskställning

Ett antal piskställningar finns i området. Använd inte balkongen, när mattorna är dammiga. Det kanske är jobbigt att släpa på mattorna, men det är hänsynsfullt mot grannarna.

 

Portkod

Ej aktuellt.

 

Porttelefon Ej aktuellt.

 

Renovering

Funderar du på att renovera eller bygga om i din lägenhet? Då är det en hel del att tänka på. T ex kräver vissa förändringar bygglov och många arbeten måste av försäkringsskäl utföras av behörig personal. Om vattnet behöver stängas av ska du alltid kontakta fastighetsskötarna - och i god tid!

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg eller utföra arbete på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem, förändringar i proppskåp etc. Kontakta vår förvaltare på Riksbyggen.

 

Revisorer

En bostadsrättsförening måste ha revisorer för granskning av bokslut och resultatdisposition. En auktoriserad revisorfirma och en eller flera lekmannarevisorerantas vid vårt årsmöte på senhösten.

 

Rökning

För allas trivsel håller vi trapphus och andra gemensamma utrymmen rökfria. Det är också trevligt att slippa se fimpar slängda utanför entrén och på gräsmattan. Släng inte fimpar från din balkong!

 

Solskydd

Markiser och balkongskydd kan sättas upp med vissa reservationer. Försök att ge fasaden ger ett så enhetligt intryck som möjligt. Observera att du måste ha styrelsens tillstånd för att få sätta upp en markis! Kontakta vår förvaltare på Riksbyggen. 

 

Sophantering

I vår förening har vi miljöstugor med återvinning och sortering. Komposterbart skickas till kommunens rötkammare och blir bränsle. Kolla in anvisningarna i rummet och försök att följa dessa till punkt och pricka.  Observera att det inte är tillåtet att ställa dit miljöfarligt avfall som bilbatterier och kasserade kyl-/frysskåp. Kontakta fastighetsskötarna om du känner dig osäker. Möbler, vitvaror och större mängder efter renoveringar ska fraktas upp till Degermyrans avfallsanläggning eller sparas till årliga grovsophämtningsdagar på vår och höst. Portnyckeln går till grovsoprummet.

 

Stadgar

Föreningens stadgar följer Riksbyggens normalstadgar och Bostadsrättslagen.

 

Stammar

Avloppsstammar renoverades 2001 och är i gott skick.

 

Styrelse

En bostadsrättsförening måste ha en styrelse. Riksbyggen Skellefteåhus nr 12 har en vald styrelse som utses på föreningens medlemsmöte på senhösten. Styrelsearbetet i en förening av vår storlek kan vara ganska så betungande. Vi som jobbar i styrelsen gör detta på vår fritid. Tänk på att vi också har behov av privatliv så kontakta oss på de angivna kanalerna, såsom e-post och brev, som framgår på rubriken Synpunkter.

 

Städning

Städning av trapphus görs av städfirma. Övriga gemensamma lokaler städas av fastighetsskötare. Tänk på att om du lämnar en gemensam lokal, exempelvis tvättstuga, utan att plocka bort skräp efter dig, tar det tid från fastighetsskötarna som har andra viktiga funktioner i området.

 

Störande grannar

Som regel är det obetänksamhet som ligger bakom när grannen lever om. Det brukar vara lösa sig med en påringning. Hjälper inte det, eller det är ofta förekommande, bör du meddela förvaltaren Kenneth Lindberg skriftligt, med tydligt angivande av datum och klockslag varje gång du blivit störd. Det är en förutsättning för att kunna vidta rättsliga åtgärder mot störande grannar. Skulle det vara kraftig störning som inte kan accepteras i ett flerbostadsområde och störningen sker nattetid, kan vaktbolag tillkallas som sista åtgärd. Den som stör eller den som lämnar en oriktig anklagelse, kommer då att debiteras utryckningskostnad. Se anvisning och telefonnummer på anslagstavlan vid ingången.

 

Synpunkter

Att ha åsikter och synpunkter är bra. Formulera gärna dina tankar i ett brev till styrelsen, Riksbyggen Skellefteåhus 12, Hörnellgatan 16, 931 30 Skellefteå eller e-post till styrelsen@skehus12.se

 

Säkerhetsdörr

Det kan kännas tryggt att ha en rejäl säkerhetsdörr i bostaden med Sjutillhållarlås. Tänk dock på att det vid en nödsituation är svårare att ta sig ut och räddningspersonal att ta sig in. Använd inte sjutillhållarlås när du är ensam hemma.

 

Telefonlistan

Viktiga telefonnummer är:
Fastighetsskötarna 0910-77 57 31 Telefontid 08.30-09.30 Fastighetsskötarna vid akuta problem dagtid ring 070-6758136
Kvälls och helgtid är det jourtjänsten Dag & Natt 0771-860 860 som ni kontaktar.
Förvaltaren Kenneth Lindberg Riksbyggen 0771-860860
Ekonomisk förvaltare Lars-Anders Burman 0771-860860 
De flesta frågorna får ni svar på direkt om ni pratar med fastighetsskötarna som om de inte har något direkt svar kan ta reda på vad som gäller. 

 

Tillträde till lägenheten för tillsyn eller arbete

Bostadsrättsföreningen har rätt att få tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller utföra arbete. Om bostadsrättshavaren underlåter att bereda föreningen tillträde till lägenheten när det behövs kan förordnas om handräckning. Detta framgår av föreningens stadgar. I stadgarna står det att föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning om tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättshavaren inte kan visa giltig ursäkt. Detta gäller även andrahandshyresgäster.

 

Tvättstugor

Det är viktigt att alla som använder tvättstugan känner till hur maskinerna fungerar. Risken för skador och irriterande stopp minskar då. Är du osäker på något som rör tvättstugan kan du be fastighetsskötarna hjälpa dig till rätta, de tar även emot felanmälan. Ordningsregler och bokningsregler finns anslagna i tvättstugorna. Följ de reglerna så ökar förutsättningarna väsentligt för en gemensam trevnad i huset!  Tvättstugan bokas med en bokningscylinder - en för varje lägenhet. Lägenhetsnumret ska stå på cylindern. Sätt upp ett meddelande på den tvättstuga som du har bokat om du vet att du kommer lite senare. Då borde chansen vara större att den fortfarande är ledig när du kommer för att tvätta.

Håll tvättiderna! 

Städa tvättstuga och torkrum när du är klar! Glöm inte göra rent filtret i torktumlaren! Det är alltid trist att behöva städa efter andra. Kontrollera gärna en extra gång att maskiner och hinkar i torkrum är tömda! 

 

Underhåll

Se hemsidan Vem ansvarar för vad?

 

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar är markerade med självlysande skyltar i områdets lokaler. 

 

Valberedning

Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen och revisorer som nästa årsstämma ska välja.

 

Värme och vatten

Energiförbrukningen är möjlig att påverka så att kostnaderna för föreningen minskar. Till exempel kan vi se till att inte ha för höga temperaturer i lägenheterna, att undvika att diska under rinnande vatten. Om någon kran börjar bli motspänstig när du ska stänga den och står och droppar ska du ringa fastighetsskötarna så fort som möjligt. Föreningen bär kostnaden för att byta packningen - att låta kranen droppa är dyrare!      

 

Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls på senhösten varje år inom sex (6) månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast två (2) veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse. Tid och plats anslås på entréernas anslagstavlor minst två veckor före stämman. Eventuella motioner ska varainlämnade till styrelsen senast den anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång 30 juni. På årsstämman behandlar vi bland annatårsredovisningen samt väljer styrelse, revisorer, valberedning.

 

Återvinning

Se sophantering.

 

Överlåtelse av bostadsrätt

När du säljer din bostadsrätt ska ett exemplar av handlingarna (överlåtelseavtal, gåvobrev, bouppteckning) skickas till förvaltaren. Styrelsen ska godkänna in- och utträdesansökan. Om bostadsrätten är pantförskriven måste denna först avnoteras. Om köparen ska överta lånet måste långivaren skriftligen godkänna detta.Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om priset. Motsvarande skall i tillämpliga delar gälla vid byte eller gåva.

 

Skellefteå 2014-01-08

Foldern kan även öppnas med programmet Acrobat Reader eller liknande program för .pdf-fil. Acrobat Reader kan du ladda ner gratis KLICKA HÄR

Klicka sedan på filen HUSBOKEN.pdf här nedanför

Husboken kommer att uppdateras och rättas, så är det något du tycker är konstigt, använd kontaktformuläret.

Dokument

Husboken Brf 12-2017-04.pdf 2017-04-03

Uppdaterad 2017-08-31

Utskriftvänlig version